Ian Fallon preparing (my) Bacon Butties, while Jim Dalton looks on
Previous photo Back to index Next photo